مکان فعلی :

اخبار برگزیده:

آدرس و تلفن

کرمان، بلوار شهید عباسپور، میدان عاشورا، معاونت عمرانی استانداری،‌ طبقه اول، دفتر امور شهری و شوراها
تلفن: ۱۶-۳۲۷۳۶۹۱۵-۰۳۴ فاکس: ۳۲۷۳۶۹۲۰-۰۳۴
ایمیل: info@shahri.gov.kr.ir
آقای بیژن آنی معاون اداره کل امور شهری و شوراها: ۳۲۷۳۶۹۱۵-۰۳۴
خانم طبیه السادات موسوی رئیس گروه امور شهری: ۳۲۷۳۶۹۱۹-۰۳۴
خانم مینا سید جعفری اولیا کارشناس آمار و فن آوری اطلاعات :۳۲۷۳۶۹۱۹-۰۳۴
خانم لیلا حسن زاده کارشناس امور شهری: ۳۲۷۳۶۹۱۹-۰۳۴
خانم زینب شفیعی دشتابی کارشناس بودجه:۳۲۷۳۶۹۱۸-۰۳۴
آقای حمید ابراهیمی مسئول دفتر مدیر کل : ۳۲۷۳۶۹۱۵-۳۲۷۳۶۹۱۶-۰۳۴
خانم مهلا داریوشی کارشناس: ۲۷۳۶۹۱۵-۲۷۳۶۹۱۶-۰۳۴۱
خانم سوزان سالاری کارشناس مالی: ۲۷۳۶۹۱۸-۰۳۴۱
آقای مسعود شمسی گوشکی مسئول امور اداری و استخدامی شهرداریها: ۲۷۳۶۹۱۸-۰۳۴۱
آقای مسعود ماهانی پور کارشناس حسابرسی: ۲۷۳۶۹۱۸-۰۳۴
آقای محمد علی علیزاده کارشناس امور شهری: ۲۷۳۶۹۱۸-۰۳۴
آقای فؤاد بیرامی پور کارشناس امور شهری : ۲۷۳۶۹۱۷-۰۳۴۱
آقای احد عبدالله نژاد کارشناس املاک – عوارض :۲۷۳۶۹۱۷-۰۳۴۱
خانم عاطفه عابدی رئیس گروه امور شوراها: ۳۲۷۳۶۹۲۱-۰۳۴
آقای علی رضا قوام آبادی گروه امور شوراها :۳۲۷۳۶۹۱۷-۰۳۴
آقای علیرضا شهمرادزاده کارشناس امور شوراها :۳۲۷۳۶۹۲۱-۰۳۴
.
 
آخرین اخبار
              
   کل : ۶  نمایش ۱ الی ۵   ۱ ۲